Icon

Code

icon_smile.gif (590 bytes) :)
smilie_alert.gif (221 bytes) :(
eek3.gif (3957 bytes) :O
thefinger.gif (986 bytes) :D
wink.gif (150 bytes) ;)
glasses.gif (111 bytes) 8)
yummy.gif (114 bytes) :b
icon_razz.gif (583 bytes) #:)
aerger.gif (798 bytes) #:(
icon_evil.gif (594 bytes) :|
herzerl.gif (950 bytes) |H
engel.gif (222 bytes) |E
devil2.gif (884 bytes) |T
zensiert.gif (93 bytes) |Z
twins.gif (593 bytes) |P
smokin.gif (538 bytes) |S
pfote.gif (121 bytes) |A
dick1.GIF (1287 bytes) |B